شات-بلست-لاستيكي
  • ✅تعداد توربین: 1 سری (ایتالیایی) تعداد توربین: 2 سری ایتالیایی)
  • ✅ظرفیت بارگیری:500-300 کیلوگرم
  • ✅حداکثر وزن هر قطعه: تا 15 کیلوگرم
  • ✅ظرفیت غبارگیر:5000 متر معکب
  • ✅قطر درام اصلی:900 میلی متر
  • ✅پروانه فن غبارگیر:O630X150