• ✅ ظرفیت:    بسته به کیفیت آتل ها تا 5 میلیون آتل بسته می شود
 • ✅ سرعت شافت درایو:   437 دور در دقیقه
 • برق مورد نیاز:   0.48 کیلووات
 • فضای کف:   1735*1600 میلی متر
 • وزن خالص:  700 کیلوگرم
 • وزن ناخالص:   960 کیلوگرم
 • حجم حمل و نقل:  4.6 m
 •  
 • Capacity:  up to 5 million splints per depending on quality of splints
 • Speed of drive shaft: 437 r.p.m
 • Attendance:None
 • Power Required:  0.48 kw
 • Floor space: 1735×1600 mm
 • Net weight: 700kg
 • Grooss weight: 960 kg
 • Shipping volume: 4.6 m