قطعات  تشکیل دهنده دستگاه لاستیک درآر

الکتروموتور قدرتمند و کم مصرف

گیربکس قدرتمند

جک پنوماتیک لق کن قدرتمند برای لق کردن لاستیک

مجموعه پدال ها

اهرم تایلیور

ستون عمودی دستگاه

اهرم اتصال به لاستیک

سینی دوار در هر دو جهت

مجموعه سیلندرها یا جک های زیر سینی

درجه باد ( به صورت آپشنال در برخی مدل ها دیجیتال )

مجموعه ی ناخنی یا گیره های نگهدارنده رینگ

واحد مراقبت

شیر ورودی باد

گلویی تقسیم باد

مخزن باد ( در مدل های ۴ پدال بابت شوک باد )

ستون جک دار تاشونده ( در مدل های کمرشکن )

اهرم کمکی بادی یا هلپر بادی ( در مدل های هلپردار )

دستگاه لاستیک درآر

دستگاه لاستیک درآر خودروهای سواری از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

 • موتور الکتیرکی کمصرف با قدرت بسیار زیاد
 • جک لق کننده لاستیک قدرتمند که پنوماتیک می باشد
 • اهرم فلزی تایلیور
 • پدال های زیرین
 • ستون اصلی عمودی دستگاه لاستیک درار
 • اهرمی که برای اتصال لاستیک می باشد
 • سینی قابل چرخش به هر دو جهت
 • سیلند ها و جک های زیر سینی دوار
 • درجه باد دیجیتالی
 • ناخن گیرها و گیره های رینگ لاستیک
 • بخش مراقبتی
 • شیر ورودی باد
 • تنگه پخ و تقسیم باد
 • مخزن باد (برای دستگاه لاستیک درار ۴ پدال)
 • ستون تاشویی که جک دارد(برای دستگاه لاستیک درار کمرشکن)
 • اهرم کمکی بادی (برای دستگاه لاستیک درار هلپ دار)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]